Φυσικό & ανοιχτό ξανθό

Για το χρώμα των μαλλιών σου προτίμησε τις φυσικές ή τις ανοιχτές ξανθές αποχρώσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να "φωτίσει" το πρόσωπο.

Πρόταση από τον Θεόδωρο Καρλέτση.